Support Groups | Sweden

0

FfdN Stockholm

  • 30 07 2015
  • Support Groups | Sweden

Represents ...

Read More
0

Svensk Dysmeliförening

  • 30 07 2015
  • Support Groups | Sweden

Ändamål och uppgifter

Svensk Dysmeliförening är en rikstäckande ideell organisation vars ändamål är att verka för en allt bättre vård- och livs­situation för barn, ungdomar och vuxna med dysmeli eller dysmeliliknande skador samt för deras anhöriga genom:

- att sprida och öka kunskapen om dysmeli inom och utom Sveriges gränser....

Read More
0

FfdN Väst

  • 13 05 2015
  • Support Groups | Sweden

Represents Swedish thalidomide survivors and people with dysmelia in the west of Sweden....

Read More
0

FfdN - Föreningen för de Neurosedynskadade

  • 02 04 2015
  • Support Groups | Sweden

Represents Swedish thalidomide survivors and dysmelics (for english scroll down please)

Vad gör FfdN?

Levande mötesplats
Grunden för allt vi gör är att det ska vara till både nytta och nöje för medlemmarna....

Read More